Over ons

eCarconnect BV heeft haar activiteiten per 1-1-2019 voortgezet in GoodMoovs: het gedragsveranderingsplatform voor elektrische mobiliteit en locale stroomvoorziening. De informatie op deze website is derhalve verouderd -> zie per heden www.goodmoovs.com

eCarConnect is een organisatie die in samenwerking met partners producten en diensten ontwikkelt gericht op het verduurzamen van de mobiliteit van organisaties. Onze activiteiten zijn o.a. gericht op kennismaken met e-mobiliteit (www.ontdekdeebike.nl), stimulering van e-bikes voor woon-werk verkeer (BurnFatNotFuel.nl), faciliteren van elektrische deelauto’s via werkgevers voor zakelijke ritten (eCARSHARE.nl) en strategische uitrol van laadinfrastructuur en smart charging.

eCarConnect houdt zich voornamelijk bezig met het optimaliseren en verduurzamen van mobiliteit binnen organisaties en het bestendigen van gedragsverandering. Daarmee wordt invulling gegeven aan complexe mobiliteitsvraagstukken binnen organisaties.  Fietsen, e-auto's delen maar ook OV en thuiswerken bieden mogelijkheden om de mobiliteit te verduurzamen. eCarConnect biedt daarbij een webportal voor bedrijven, deelnemers en overheden, de eMobilityToolbox. Maar biedt ook oplossingen om de mobiliteit daadwerkelijk te veranderen met behulp van programma's zoals Burn Fat Not Fuel.

Elektrisch fietsen met Burn Fat Not Fuel

Om fietsgebruik te stimuleren en een duurzame en gezonde leefstijl te verankeren in de alledaagse praktijk hebben we Burn Fat Not Fuel ontwikkeld. Dit dashboard is webbased en daarmee overal toegankelijk via mobiel en pc. Het is bovendien gekoppeld aan een aantal sensoren in het voertuig, waarmee automatisch de afgelegde afstand, het energieverbruik, en de beweging van de bestuurder wordt geregistreerd en teruggekoppeld. Uit onderzoek blijkt dat het geven van feedback een belangrijk element is in het verankeren van ander gedrag.

Elektrisch rijden met eCARSHARE.nl

Een groot gedeelte van onze energiebehoefte is gerelateerd aan mobiliteit. Er zijn 8 miljoen auto's in Nederland en daarnaast is het vrachtvervoer een belangrijke pijler onder onze economie.
Elektrisch rijden maakt voor dit gedeelte van de energiebehoefte een energietransitie mogelijk van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. De elektriciteit die gebruikt wordt voor het rijden moet dan wel duurzaam worden opgewekt. 

Het is onze ambitie om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen door producten en diensten aan te bieden die er op gericht zijn om organisaties en hun medewerkers te laten kennismaken met e-mobiliteit en een gedragsverandering op het gebied van mobiliteit in gang te zetten en te bestendigen.

We bieden een digitaal platform voor het optimaal inzetten van elektrische voertuigen. Door zakelijk en privé gebruik te combineren met snelle laadinfrastructuur wordt stilstand zo veel mogelijk beperkt. Een langdurig hoge bezetting zorgt voor lage kilometerkosten. Omdat de dienstverlening niet alleen gericht is op het optimaal faciliteren, maar ook zorgt voor ondersteuning van de gedragsverandering met challenges, feedback en andere beloningen, groeien onze diensten zoals eCARSHARE sneller dan andere deelauto- en deelfietssystemen.

Op het gebied van mobiliteit heeft verduurzaming een grote overlap met het verbeteren van de bereikbaarheid. Hier ligt de basis voor onze samenwerking met het Beter Benutten programma van ministerie van I en M (o.a. Maastricht Bereikbaar), waarin we ieder vanuit onze eigen vertrekpunt een gezamenlijk doel nastreven, namelijk om zo veel mogelijk forensen te verleiden om met de fiets naar het werk te gaan in plaats van met de auto.

Wilt u meer informatie over eCarConnect? Vul dan het contactformulier in en we nemen contact met u op.

/system/images/0000/0579/wie_zijn_wij_frank.JPGFrank (li) en Edward (re), /system/images/0000/0428/edward.jpgoprichters van eCarConnect B.V., zijn er van overtuigd dat het mogelijk is om op een duurzame en energiezuinige manier invulling te geven aan onze mobiliteitsbehoefte omdat er goede alternatieven beschikbaar zijn. 

Wij richten ons op het stimuleren van elektrisch rijden zodat het voor een grote doelgroep toegankelijk wordt. Wij laten zien dat mensen met het gemak en de reistijd van een normale auto 99% van hun dagelijkse verplaatsingen kunnen realiseren tegen lagere kosten en daarbij tevens hun gezondheid kunnen verbeteren, terwijl er geen luchtvervuiling en directe CO2 uitstoot plaatsvindt.

Neem eens contact met ons op om te onderzoeken hoe u geld kunt besparen met mobiliteit, daarmee het milieu verbetert en tegelijkertijd gezonder wordt. Werkgevers worden ook uitgenodigd want zij zijn gebaat bij gezondere medewerkers en kunnen hun MVO-positie daadwerkelijk verstevigen.

/system/images/0000/0036/TW99_Pedal.pngWat voor effect heeft rijden in/op een actief voertuig (zoals de TWIKE of e-bike) op uw gezondheid?

Onderzoek heeft aangetoond dat een regelmatige en langdurige beweging (30 minuten per dag) een veel positiever effect op uw gezondheid heeft dan een uurtje per week zeer intensief sporten.