FAQ | AANMELDEN

NEEMT MIJN WERKGEVER DEEL AAN BURN FAT NOT FUEL?
Klik hier voor een lijst met werkgevers die zich hebben aangesloten vanuit
Maastricht-Bereikbaar. Daarnaast nemen Zuyd Hogeschool en Hogeschool Utrecht deel aan Burn Fat Not Fuel.

WAAR KAN IK ME AANMELDEN?
Ik neem deel namens:

/system/images/0000/1167/MB.png   /system/images/0000/1174/zuyd.png   /system/images/0000/1181/HU.png

KAN IK MIJN DEELNAME OOK BEËINDIGEN?
Ja. U kunt uw deelname aan Burn Fat Not Fuel schriftelijk en/of per e-mail voortijdig beëindigen onder vermelding van het ID-nummer van de Burn Fat Not Fuel Box. U heeft hierbij een opzegtermijn van één maand.

In geval van het eindigen van de deelname aan Burn Fat Not Fuel bent u verplicht om de Burn Fat Not Fuel Box binnen veertien (14) dagen  te demonteren en te versturen naar:  Postbus 1823 - 6201BV Maastricht.

GA TERUG