eCARSHARE wordt één van de grootste programma's voor elektrische deelauto's in Nederland

Allereerst wensen we je namens het team van eCARSHARE een heel goed nieuw mobiliteitsjaar toe. eCARSHARE.nl begint 2016 met goed nieuws: we gaan de komende jaren de vloot van 100% elektrische deelauto’s opschalen van de huidige 20 naar 75 voertuigen. De uitbreiding maakt het mogelijk om het elektrisch deelauto concept vanuit Sittard-Geleen, waar het concept ruim een jaar geleden startte, op korte termijn naar de hele provincie Limburg uit te breiden. Ook binnen de gemeentegrenzen van Sittard-Geleen groeit het aantal elektrische deelauto’s van 10 naar 16, waardoor ook de bakermat van het concept verder wordt versterkt.

Vanaf januari 2016 wordt met ondersteuning van de Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen de vloot elektrische deelauto’s verder uitgebreid naar 75. De deelauto’s kunnen door medewerkers van Limburgse bedrijven, organisaties en overheden gedeeld worden gebruikt, zakelijk en privé. De opgedane ervaring, ontwikkelmogelijkheden en schaalvergroting maken het mogelijk om de dienstverlening verder te verbeteren tegen concurrerende voorwaarden (zie onder).

We nodigen je graag uit om ook vanuit jouw enerzijds bij te dragen aan een schoner Limburg, maar ook zelf te profiteren van lagere mobiliteitskosten en de andere voordelen van e-car sharing.


Post your comment: