Home

eCarConnect heeft per 1-1-2019 haar activiteiten voortgezet in GoodMoovs: het gedragsveranderingsplatform voor elektrische mobiliteit en smart charging en ontwikkelt daar door aan producten en diensten gericht op het stimuleren van duurzame mobiliteit. www.goodmoovs.com

/system/images/0000/1797/MobilityToolboxbeeldmerk.jpg

eCarConnect is een organisatie die in samenwerking met partners producten en diensten ontwikkelt gericht op het verduurzamen van de mobiliteit van organisaties. Onze activiteiten zijn o.a. gericht op kennismaken met e-mobiliteit (www.ontdekdeebike.nl), stimulering van e-bikes voor woon-werk verkeer (BurnFatNotFuel.nl), faciliteren van elektrische deelauto’s via werkgevers voor zakelijke ritten (eCARSHARE.nl) en strategische uitrol van laadinfrastructuur en smart charging. Deze producten versterken elkaar en worden daarom ook geïntegreerd aangeboden als een complete 'eMobilityToolbox'.

/system/images/0000/0831/Icon-76.png

 'Burn Fat Not Fuel’ maakt mensen bewust van de impact van hun mobiliteit op het milieu, hun gezondheid, portemonnee en bereikbaarheid van stedelijke gebieden. Veel korte afstanden (5-15 km) worden nu nog afgelegd met brandstofauto’s, terwijl de (elektrische) fiets op deze afstand een uitstekend alternatief is. De e-bike is tot wel 8x goedkoper, 72x efficiënter en oneindig veel gezonder dan de gemiddelde brandstofauto. Burn Fat Not Fuel heeft 2000 actieve deelnemers die al meer dan 2,5 miljoen kilometers hebben afgelegd in 200.000 ritten. Wilt u ook een fietsstimuleringsactie opzetten? Wij ondersteunen u graag met onze technische voorzieningen en onze ruime ervaring met fietstimuleringsprojecten (zie ook  www.BurnFatNotFuel.nl)

/system/images/0000/1790/eCARSHARElogoLR.jpgeCARSHARE.nl is één van de grootste programma's voor elektrische deelauto's in Nederland. Vanaf januari 2016 wordt met ondersteuning van de Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen de vloot elektrische deelauto’s verder uitgebreid naar 75. De deelauto’s kunnen door medewerkers van Limburgse bedrijven, organisaties en overheden gedeeld worden gebruikt, zakelijk en privé. Dankzij de opgedane ervaring, ontwikkelmogelijkheden en schaalvergroting is het mogelijk om de dienstverlening in 2016 verder te verbeteren tegen concurrerende voorwaarden. Als partner van de stichting Limburg Elektrisch faciliteert eCarConnect de productontwikkeling, mobiliteitsscan, rittenregistratie en support van elektrische deelauto's binnen het programma eCARSHARE.nl.

De TWIKE: 'Burn Fat Not Fuel' in ultima forma

/system/images/0000/0421/Twike_vol_ornaat.jpg

Fietsen met de snelheid van een auto is misschien wel de ultieme vorm van 'Burn Fat Not Fuel'. Het kan in de TWIKE. Wij bieden een co-piloten ervaring voor mensen die interesse hebben in deze ultieme vorm van vervoer, sportief, duurzaam en per km goedkoper dan normaal auto-rijden. Wilt u zelf eigenaar worden van dit mooie voertuig? Wij regelen het compleet voor u, inclusief jaarlijks onderhoud.

Verhuur voor toeristische doeleinden is niet meer mogelijk. Voor onderhoud aan je TWIKE kun je terecht bij de door ons opgeleide collega: Roy Huyskens van Huma Onderhoud: +31621836177.

Wie rijdt het zuinigst?

Positie Naam Km gereden Besparing Verbruik per liter
1 Nicole Dols 52.0 km € 5,59 1:244
2 Annemie Nissen 40.0 km € 4,55 1:242
3 François Van De Velde 82.0 km € 6,75 1:236
4 Marcel Hendrickx 50.3 km € 8,07 1:226
5 Martijn Heemink 45.0 km € 6,47 1:226
6 Madelon Peters 50.3 km € 8,07 1:226
7 Jose van Aerle 41.0 km € 3,75 1:224
8 Wim van Meijl 41.0 km € 4,67 1:224
9 Ron Tempelman 84.0 km € 6,11 1:216
10 Gina Nyssen 93.0 km € 10,29 1:215
11 Jacques Stephany 93.0 km € 10,29 1:215
12 V.J. Kaak 42.0 km € 6,04 1:215
13 Jan Verhoeven 47.2 km € 5,39 1:214
14 Joost Saanen 3278.0 km € 528,74 1:210
15 Peter Dols 49.0 km € 5,27 1:210
Bekijk de volledige lijst

'Trias Mobilica' visie

Verminder, verander, verduurzaam

In 2025 is mobiliteit is goedkoper, gezonder en duurzamer geworden. Mobility providers stellen (deel)voertuigen ter beschikking op basis van ‘betalen voor gebruik' (bijv. een km prijs). Ons mobiliteitsgedrag is ingrijpend veranderd. De e-bike is voor veel mensen de eerste keuze voor de dagelijkse afstanden tot ongeveer 10 kilometer naar het werk, school of naar een treinstation. Er is veel minder mobiliteit nodig omdat veel kenniswerkers vanaf thuis werken en de meeste boodschappen dagelijks thuis worden afgeleverd met efficiënte elektrische bestelbusjes, waarmee de pakjes en boodschappen van tientallen huishoudens gecombineerd worden bezorgd.

/system/images/0000/0183/web-tw-bij-boom.jpg

Voertuiginnovatie heeft gezorgd voor lichtgewicht elektrische auto's, waarmee de afstanden langer dan 10 km snel en efficiënt kunnen worden overbrugd. Deze voertuigen worden veel gebruikt in niet-stedelijke gebieden. In stedelijke gebieden is het autobezit enorm afgenomen. De meeste verplaatsingen binnen de stad worden gedaan met e-bike en openbaar vervoer. Elke stad en elke grotere organisatie heeft een eigen auto- en fietsdeelsysteem.

Elektrische auto’s worden optimaal ingezet en uitstekend onderhouden en gaan daardoor veel langer mee. Afschrijvingskosten zijn daardoor laag geworden en eigenlijk bijna volledig vervangen door onderhoudskosten. Met behulp van slimme software zijn de batterijen van elektrische auto’s aan de laadpaal samengevoegd tot een ‘virtuele elektriciteitscentrale’ (VE). Zo’n VE slaat goedkope energie op als de windmolens draaien en de zon schijnt. Bij grote vraag naar stroom levert de virtuele centrale deze tegen hogere prijzen weer terug aan het elektriciteitsnet. Het probleem dat het traditionele elektriciteitsnet de variabele aanvoer van wind- en zonne-energie niet goed kan opslaan en distribueren is hiermee opgelost.

eMobilityToolbox

eCarConnect ondersteunt de hierboven beschreven transitie en gedragsverandering op het gebied van mobiliteit met als uitgangspunten de trias mobilica visie. Het verbinden van partijen (Publiek Private Samenwerking) is daarbij cruciaal.  Daarnaast is het vergroten van het aandeel van E-bike en E-car verplaatsingen van groot belang, hetgeen eveneens leidt tot een beter inpasbaar Openbaar Vervoer. Veel organisaties zijn inmiddels aan de slag gegaan met het verduurzamen van de mobiliteit, mede geïnitieerd en gefaciliteerd door onze eMobilityToolbox.

Heeft u vragen over onze producten en diensten, hier vindt u onze contactgegevens en het contactformulier. Wij zijn benieuwd naar uw mobiliteitsvraagstuk en stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking.